^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Übersicht der im Gebiet des General-Gouvernements Warschau befindlichen militärischen Behörden und Truppen nach dem Stande vom 5. Mai 1918 [Przegląd urzędów i oddziałów wojskowych znajdujących się na terenie Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego wg stanu na dzień 5 maja 1918 r.].

Archiwum Główne Akt Dawnych
dokumentacja aktowa 009
- brak danych -
1918.05.05

1918 - 1918
niemiecki
Wykaz jednostek i instytucji wojskowych działających w Warszawie oraz w okręgach: Częstochowa, Kalisz, Łódź, Łomża, Łuków, Mława, Płock, Siedlce, Modlin, Włocławek, wraz z miejscami ich stacjonowania.
- brak danych - 9
luzy - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -