^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 11/1180/0 Sąd Grodzki w Kaliszu » Series:: 2.6 Akta spraw "Zg" » File/unit:: 999

Akta w sprawie cywilnej z wniosku Marianny Porada [zam. Sobiesęki, gm. Iwanowice] o uznanie Władysława Poradę [zam. Sobiesęki, gm. Iwanowice, zm. 1947 r. ] za zmarłego

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 999
- brak danych -
1949-1950

1949 - 1950
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -