^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Grunty poniemieckie [we wsi] Prażuchy N[owe] - Gralka Tadeusz, t. I

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 2373
- brak danych -
[1945] 1950-1963

1945 - 1945
1950 - 1963
polski
- brak danych -
- brak danych - paczka nr 45/8
księga druk maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - 22
A4 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Gralka Tadeusz - właściciel gosp. rolnego -
Kasperoszek Antoni - właściciel gosp. rolnego -
Lajnert Konstanty - właściciel gosp. rolnego -
Melnik Robert - właściciel gosp. rolnego -
Mülnikel Rudolf - właściciel gosp. rolnego -
Mülnik Rudolf - właściciel gosp. rolnego (Prażuchy, Prażuchy Nowe) -
Sobczyk Czesław - właściciel gosp. rolnego -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Ceków Kolonia - wieś, pow. Kalisz -
Prażuchy Nowe - wieś, pow. Kalisz -
Prażuchy - wieś, pow. Kalisz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -