^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Grunty poniemieckie [we wsi] Prażuchy [Nowe i] Stare. Wykaz nadzielonych, postanowienia [wpisów własności do ksiąg wieczystych]

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 2488
- brak danych -
[1945] 1950-1951

1945 - 1945
1950 - 1951
polski
- brak danych -
- brak danych - paczka nr 44/71
księga druk maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - 114
A4 Tak
brak mikrofilmu
+mapka; Przekazanie Zarządowi Gminy Ceków gruntów poniemieckich na przedszkole, dom ludowy, remizę wspólnych narzędzi, remizę strażacką, boisko sportowe, szkołę powszechną, kopalnię piasku, grzebowisko zwierząt.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Adamek Mieczysław - właściciel gosp. rolnego -
Adamiak Mieczysław - właściciel gosp. rolnego -
Andres Adolf - właściciel gosp. rolnego (Kuźnica) -
Andruszko Michał - właściciel gosp. rolnego -
Antczak Stefan - właściciel gosp. rolnego -
Bajer Daniel - właściciel gosp. rolnego (Ceków Kolonia) -
Bajer - właściciel gosp. rolnego (Prażuchy Nowe) -
Balcerzak Adam - właściciel gosp. rolnego -
Barbas Jan - właściciel gosp. rolnego -
Bednarowska Janina - właściciel gosp. rolnego -
Bednarowska Zofia - właściciel gosp. rolnego -
Bednarowski Czesław - właściciel gosp. rolnego -
Bednarowski Ferdynand - właściciel gosp. rolnego -
Bednarowski Kazimierz - właściciel gosp. rolnego -
Bednarowski Szczepan - właściciel gosp. rolnego -
Bednarz Józef - właściciel gosp. rolnego -
Berent Wanda - właściciel gosp. rolnego (Prażuchy Stare) -
Bergandy Andrzej - właściciel gosp. rolnego -
Bober Juliusz - właściciel gosp. rolnego (Prażuchy Stare) -
Bober Natalia - właściciel gosp. rolnego (Prażuchy Stare) -

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Ceków Kolonia - wieś, pow. Kalisz -
Gostynie - wieś, pow. Kalisz -
Kuźnica - wieś, pow. Kalisz -
Plewnia Nowa - wieś, pow. Kalisz -
Plewnia - wieś, pow. Kalisz -
Poroże Nowe - wieś, pow. Kalisz -
Poroże - wieś, pow. Kalisz -
Prażuchy Nowe - wieś, pow. Kalisz -
Prażuchy Stare - wieś, pow. Kalisz -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -