Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców i księgi kontroli ruchu ludności powiatu kaliskiego

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1841-1951
- brak danych - 1841 - 1939
1945 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes sygn. 1-764 - braki po skontrum
Pierwsze unormowania prawne dotyczące ewidencji ludności pochodzą z czasów Księstwa Warszawskiego (dekret królewski z 18 stycznia 1810 r., instrukcja Ministra Spraw Wewnętrznych) oraz Królestwa Polskiego (postanowienie Namiestnika z 27 stycznia 1818 r., przepisy Ministra Spraw Wewnętrznych z 1818 r. oraz instrukcja o formowaniu, prowadzeniu i utrzymywaniu ksiąg ludności z 22 listopada 1861 r.). W oparciu o instrukcję z 1861 r. prowadzono księgi meldunkowe do końca 1931 r. Od następnego roku do końca lat 50. XX w. ewidencję ludności prowadzono w oparciu o: rozporządzenie Prezydenta RP z 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz.U., nr 32, poz. 309), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 października 1930 r. o meldunkach i księgach ludności (Dz.U., 84, poz. 1930 z późn. zm.), instrukcję Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 listopada 1930 r. o prowadzeniu rejestru mieszkańców (M.P., nr 291, poz. 411) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 12 maja 1931 r. o ewidencji ruchu ludności (Dz.U., nr 47, poz. 409). Księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności, skorowidze. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Gmina Błaszki 84 1898-1951 0
2 Gmina Brudzew 64 1917-1951 0
3 Gmina Ceków 36 1917-1951 0
4 Gmina Godziesze 83 1841-1951 0
5 Gmina Goszczanów 3 1918-1939 0
6 Gmina Iwanowice 4 1874-1931 0
7 Gmina Kamień 50 1872-1951 0
8 Gmina Kościelec 11 1930-1950 0
9 Gmina Koźminek 55 1867-1948 0
10 Gmina Marchwacz 38 1917-1951 0
11 Gmina Opatówek 64 1872-1951 0
12 Gmina Ostrów Kaliski 3 1909-1951 0
13 Gmina Pamięcin 18 1872-1939 0
Gmina Podgrodzie Kaliskie 22 1912-1951 0
15 Gmina Staw 45 1872-1951 0
16 Gmina Strzałków 65 1862-1951 0
17 Gmina Tyniec 16 1913-1939 0
18 Gmina Zbiersk 16 1865-1946 0
19 Gmina Zborów 33 1903-1951 0
20 Gmina Żydów 30 1883-1939 0
21 Gmina Chocz 24 1917-1931 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 14 Gmina Podgrodzie Kaliskie
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
11/53/0/14/479 Księga stałej ludności - Dobrzec 1917-1931 0
11/53/0/14/480 Księga stałej ludności - Dobrzec 1917-1931 0
11/53/0/14/481 Księga stałej ludności - Dobrzec Wielki 1917-1931 0
11/53/0/14/482 Księga stałej ludności - Kościelna Wieś 1917-1931 0
11/53/0/14/483 Księga stałej ludności - Kościelna Wieś 1917-1931 0
11/53/0/14/484 Księga stałej ludności - Kościelna Wieś 1917-1931 0
11/53/0/14/485 Księga stałej ludności - Kościelna Wieś 1917-1931 0
11/53/0/14/486 Księga stałej ludności - Rypinek 1912-1931 0
11/53/0/14/487 Księga stałej ludności - gmina Kalisz 1917-1931 0
11/53/0/14/488 Księga stałej ludności - gmina Kalisz 1917-1931 0
11/53/0/14/489 Księga stałej ludności - gmina Kalisz 1917-1931 0
11/53/0/14/490 Księga stałej ludności - gmina Kalisz 1917-1931 0
11/53/0/14/491 Księga stałej ludności - gmina Kalisz 1917-1931 0
11/53/0/14/492 Rejestr do ksiąg ludności stałej gminy Kalisz 1917-1931 0
11/53/0/14/493 Skorowidz do rejestru mieszkańców gminy Kalisz 1932-1939 0
11/53/0/14/494 Skorowidz do rejestru mieszkańców gminy Kalisz 1932-1939 0
11/53/0/14/495 Księga kontroli ruchu ludności osób przybywających do gminy Podgrodzie Kaliskie 1938-1948 0
11/53/0/14/496 Księga kontroli ruchu ludności osób przybywających do gminy Podgrodzie Kaliskie 1948 0
11/53/0/14/497 Księga kontroli ruchu ludności osób przybywających do gminy Podgrodzie Kaliskie 1949 0
11/53/0/14/498 Księga kontroli ruchu ludności osób opuszczających gminę Podgrodzie Kaliskie 1932-1949 0
11/53/0/14/499 Księga kontroli ruchu ludności osób opuszczających gminę Podgrodzie Kaliskie 1949-1951 0
11/53/0/14/725 Skorowidz ksiąg ludności stałej gminy Kalisz 1917-1931 0

Amount of archival material

758

758

0

23.51

23.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -