Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Sieroszewice

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1891-1935
- brak danych - 1891 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Sieroszewicach (Standesamt Sieroszewice, od 1906 r. Langenheim) powstał 1 I 1891 r. na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Rejencji Poznańskiej z 20 XI 1890 r. W jego skład weszły miejscowości: Kenschütz, Latowice, Parczew (obszar dworski), Sieroszewice (gmina wiejska, obszar dworski i kolonia), Wiestrza i Zmyślona (wyłączone z USC Ostrów), Bilczew, Leziona, Psary, Stary Sławin, Nowy Sławin i Smiłów (USC Podkoce) oraz Rossoszyce (USC Wielowieś).
1) Akta urodzeń (60 j.a.; 1891-1935).
2) Akta małżeństw (77 j.a.; 1891-1935).
3) Akta zgonów (74 j.a.; 1891-1935).
4) Akta zbiorowe małżeństw (9 j.a.; 1900-1906, 1908, 1909, 1914-1915).
5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (2 j.a.; 1891-1905).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata 1891-1905 (OK 4129-4143, OK 6384-6406). Zdigitalizowano lata 1891-1905

Amount of archival material

173

173

0

2.88

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -