^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń, małżeństw, zgonów

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1877

1877 - 1877
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
199 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie OK 7432
duplikat; brak pozytywu mkfm
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -