^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Państwowe w Kaliszu
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1895-1910

1895 - 1910
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
dobry
200 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
duplikat
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -