Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Trębaczów

Archiwum Państwowe w Kaliszu
- brak danych - 1874-1922
- brak danych - 1874 - 1922
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października t.r.). Wprowadzała ona w Królestwie Pruskim powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego rejestrowano w trzech osobnych rejestrach (urodzeń, małżeństw i zgonów) w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). W okresie zaboru pruskiego i okupacji hitlerowskiej księgi prowadzone były w języku niemieckim, a w okresie międzywojennym po polsku.
Na podstawie przepisów niemieckich, uzupełnianych w okresie międzywojennym przez rozporządzenia i interpretacje polskich władz państwowych, urzędy stanu cywilnego na terenie b. zaboru pruskiego działały aż do końca 1945 r. Dopiero dekret z 25 września 1945 r. "Prawo o aktach stanu cywilnego" (obowiązujący od 1 stycznia 1946 r.) wprowadził świecką rejestrację stanu cywilnego oraz urzędy stanu cywilnego w całej Polsce.
Urząd Stanu Cywilnego w Trębaczowie (Standesamt Trembatschau) powstał na mocy rozporządzenia Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z 23 VIII 1874 r.
1) Akta urodzeń (73 j.a.; 1874-1913).
2) Akta małżeństw (71 j.a.; 1874-1922).
3) Akta zgonów (76 j.a.; 1874-1922).
4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń (1 j.a.; 1874-1890), małżeństw i zgonów (4 j.a.; 1874-1922).
Baza komputerowa PRADZIAD
Zmikrofilmowano lata: U 1878-1902, M 1878-1885, 1887-1899, Z 1878-1904 (OK 4670-4726, OK 6561-6577). Zdigitalizowano: U 1874-1902, M 1874-1899, Z 1874-1877, 1882-1904

Amount of archival material

225

225

0

2.09

2.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -