Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Bykowinie

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1902-1906
Standesamt Bykowine 1902 - 1906
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziły one między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Bykowinie działał od 1 lipca 1902 roku, odkąd rejestracja zdarzeń z terenu Bykowiny została wydzielona z Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Wsi.. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowość Bykowinę.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. A. Rojek, Katowice 2008]
Księgi urodzeń, z lat 1902-1906, sygn. 1-5
Księgi małżeństw, z lat 1902-1906, sygn. 6-10
Księgi zgonów, z lat 1902-1906, sygn. 11-15
Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1902-1906, sygn. 16-18
KM 16.06.2008, 0010-3; zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-18, zdigitalizowano całość zespołu, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA

Amount of archival material

18

18

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -