Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Kamieniu

Archiwum Państwowe w Katowicach
- brak danych - 1874-1939
Standesamt Kamin 1874 - 1939
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach, a więc i na Śląsku, zostały powołane do życia na mocy ustawy z 9 marca 1874 roku (Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung). Wprowadziła ona między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów, zastępując tym samym rejestrację wyznaniową prowadzoną do tej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. W rok później zastąpiona została ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku. Urząd Stanu Cywilnego w Kamieniu działał od 1 października 1874 roku. Urząd obejmował swoim działaniem miejscowości Kamień i Brzozowice.
[na podstawie notatki informacyjnej, oprac. A. Rabsztyn - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piekarach Śląskich, Katowice 2008]
Księgi urodzeń z lat 1874-1912, sygn. 1-33, 104-109
Księgi małżeństw z lat 1874-1912, sygn. 34-66, 110-115
Księgi zgonów z lat 1874-1912, sygn. 67-99, 116-121
Skorowidze do ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1874-1939, sygn. 100-103
KM 22.09.2008, 0010-4; inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA, zmikrofilmowano i zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-103

Amount of archival material

121

121

0

2.95

2.95

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -