^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wykazy ubezpieczenia i szacunki szczegółowe zabudowań wsi Sobiesęki, pow. olkuski, gub. radomska gmina Sobiesęki

Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentacja aktowa 1051
- brak danych -
1848-1858

1848 - 1858
polski
- brak danych -
- brak danych - 3052, 138
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -