Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Szczekocinach

Archiwum Państwowe w Kielcach
- brak danych - 1835-1867
- brak danych - 1835 - 1847
1860 - 1867
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis roboczy Yes - brak danych -
Świeckie urzędy stanu cywilnego wprowadzono w roku 1808 Kodeksem Cywilnym Napoleona. Obowiązywały one wszystkich obywateli bez różnicy wyznania. W 1810 r obowiązek prowadzenia akt stanu cywilnego nałożono na duchownych - przelaożnych parafii. Urzędników stanu cywilnego mianował Minister Sprawiedliwości, a nastepnie Komisja Spraw Wewnętrznych i Duchownych. W 1825 roku postanowiono, że akta stanu cywilnego wyznań chrześcijańskich połączone będą z metrykami kościelnymi. Księgi stanu cywilnego prowadzono w dwóch rejestrach. Księga pozostająca w parafii składała się z 3 tomów, w których zapisywanio osobno urodzenia, małżeństwa i zgony. Księgę taką prowadzono do wyczepania zawartych w niej kart. Drugi egzemplarz stanowiła księga roczna - podzielona na 3 cześci - w pierwszej części zapisywano urodzenia , w drugiej części małżeństwa, w trzeciej zgony Ksiegę tą po upływie roku przekazywano do archiwum hipotecznego. Na obszarze byłego Królestwa Polskiego do 1868 roku zapisy w księgach stanu cywilnego prowadzone były w jezyku polskim, w latach 1868- 1905 jedynie w języku rosyjskim, a od 1905 do 1915 akty stanu cywilnego zapisywano w 2 językach - polskim i rosyjskim.
W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998
pełne akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata (parafie Szczekociny i Szczekociny Zarzecze) dawny numer zespołu 22/223 w oddziale zamiejscowym w Jędrzejowie; późniejsze roczniki znajdują się w Archiwum Państwowym w Częstochowie

Amount of archival material

64

64

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -