^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata]

Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1907-1942

1907 - 1940
polski
niemiecki
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
- brak danych - 30
23 x 35,5 cm Tak
brak mikrofilmu
szczątki alegat
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -