^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata]

Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1884

1884 - 1884
polski
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
dobry
- brak danych - 34
22 x 36 cm Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -