^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata]

Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentacja aktowa 6
- brak danych -
1890

1890 - 1890
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
- brak danych - 84
22 x 36 cm Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -