^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Raptularz urodzonych od 1925 do 1942

Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1925-1942

1925 - 1942
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -