^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Sobiesęki, gm. Minoga (Sobiesęki) - sprawdzenie tabeli likwidacyjnej]

Archiwum Państwowe w Kielcach
dokumentacja aktowa 6017
- brak danych -
1864-1870

1864 - 1870
rosyjski
- brak danych -
- brak danych - 204
poszyt - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -