^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta] Urodzin Wyznania Moyżeszowego 1812 R

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1812 [1834?]

1812 - 1812
1834 - 1834
polski
niemiecki
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1928, USC IZR U-4
księga rękopis
dobry
172 - brak danych -
244x366 Tak
całkowicie J-1730
indeks s. 167-170, także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -