^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II. Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania. Moyzeszowego w Mieście wolnem Krakowie. na Rok 1825

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 102
- brak danych -
[1824] 1825 [1844, 1846]

1824 - 1825
1844 - 1844
1846 - 1846
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-19d
księga rękopis
dobry
210 - brak danych -
260x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 142-147, 175-176, 179-183; także akta luźne i szyte s. 185-210; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -