^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie Na Rok 1826

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 108
- brak danych -
1826

1826 - 1826
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1988, USC IZR U-20
księga rękopis
dobry
148 - brak danych -
247x398 Tak
całkowicie J-1745
indeks s.143-148
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -