^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIa Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1826

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 109
- brak danych -
1826 [1845]

1826 - 1826
1845 - 1845
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-20d
księga rękopis
do konserwacji
170 - brak danych -
240x385 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 144-169, także akta szyte; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -