^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyżeszowego [...] w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1827

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 115
- brak danych -
[1826] 1827

1826 - 1827
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1992, USC IZR U-21
księga rękopis
dobry
144 - brak danych -
287x457 Tak
całkowicie J-1746
indeks s. 120-129
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -