^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1827

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 116
- brak danych -
[1826] 1827

1826 - 1827
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-21d
księga rękopis
dobry
166 - brak danych -
280x435 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 120-129, 145-165, także akta szyte; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -