^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1828

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 122
- brak danych -
1828

1828 - 1828
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-22d
księga rękopis
dobry
108 - brak danych -
280x415 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 104-106; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -