^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1828

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 123
- brak danych -
1828 [1847]

1828 - 1828
1847 - 1847
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1996, USC IZR U-22
księga rękopis
dobry
112 - brak danych -
283x424 Tak
całkowicie J-1747
indeks s. 104-106; także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -