^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga I-sza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osób Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1829

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 129
- brak danych -
1829

1829 - 1829
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-23d
księga rękopis
do konserwacji
236 - brak danych -
285x450 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 148-152; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -