^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób. Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok. 1830

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 136
- brak danych -
[1829] 1830

1829 - 1830
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-24d
księga rękopis
dobry
188 - brak danych -
260x400 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 157-161; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -