^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1830

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 137
- brak danych -
[1829] 1830

1829 - 1830
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2004, USC IZR U-24
księga rękopis
dobry
188 - brak danych -
264x410 Tak
całkowicie J-1749
indeks s.157-161
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -