^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga I Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1831

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 143
- brak danych -
[1830] 1831 [1854]

1830 - 1831
1854 - 1854
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-25d
księga rękopis
dobry
172 - brak danych -
250x400 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 129-132; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -