^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na rok 1831

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 144
- brak danych -
[1830] 1831 [1832]

1830 - 1832
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2008, USC IZR U-25
księga rękopis
dobry
172 - brak danych -
260x412 Tak
całkowicie J-1750
indeks s. 129-132
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -