^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1832

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 150
- brak danych -
[1831] 1832

1831 - 1832
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-26d
księga rękopis
dobry
172 - brak danych -
255x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 157-161; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -