^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga. Obejmuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. na Rok 1832

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 151
- brak danych -
[1831] 1832

1831 - 1832
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2012, USC IZR U-26
księga druk rękopis
dobry
172 - brak danych -
265x417 Tak
całkowicie J-1751
indeks s.157-161
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -