^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Mieście [Wolnym] Krakowie Na Rok 1833

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 157
- brak danych -
[1832] 1833

1832 - 1833
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-27d
księga rękopis
dobry
188 - brak danych -
260x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 179-185; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -