^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga. Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1833

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 158
- brak danych -
[1832] 1833

1832 - 1833
polski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2016, USC IZR U-27
księga rękopis
po konserwacji
188 - brak danych -
262x412 Tak
całkowicie J-1752
indeks s. 179-185
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -