^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1834

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 163
- brak danych -
1834 [1835]

1834 - 1835
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2020, USC IZR U-28
księga rękopis
dobry
220 - brak danych -
262x409 Tak
całkowicie J-1753
indeks s. 207-214
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -