^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obejmująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojżeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1835

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 169
- brak danych -
1835

1835-01-01 - 1835-12-03
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-29d
księga rękopis
do konserwacji
202 - brak danych -
265x410 Tak
brak mikrofilmu
księga niekompletna - brak aktów urodzenia po 3 grudnia 1835 r.; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -