^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II Obejmująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Mojzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1835

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 170
- brak danych -
1835

1835 - 1835
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2024, USC IZR U-29
księga rękopis
dobry
244 - brak danych -
265x418 Tak
całkowicie J-1754
indeks s. 223-230
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -