^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza. Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1836

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 176
- brak danych -
[1835] 1836

1835 - 1836
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-30d
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 199-205; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -