^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie. Na Rok 1836

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 177
- brak danych -
[1835] 1836

1835 - 1836
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2028, USC IZR U-30
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s.199-205
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -