^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktów Urodzenia, Przyznania y Przysposobienia Gmin Wyznania Moyzeszowego utrzymywana przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1813

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 18
- brak danych -
[1812] 1813 [1817]

1812 - 1813
1817 - 1817
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-5d
księga rękopis
dobry
122 - brak danych -
235x360 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 75-79
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -