^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1837

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 183
- brak danych -
1837

1837 - 1837
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2032, USC IZR U-31
księga rękopis
dobry
224 - brak danych -
275x423 Tak
całkowicie J-1756
indeks s. 215-222
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -