^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1837

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 184
- brak danych -
1837

1837 - 1837
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-31d
księga rękopis
dobry
224 - brak danych -
275x420 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 215-222; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -