^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie. Na Rok 1838

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 190
- brak danych -
[1837] 1838

1837 - 1838
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2036, USC IZR U-32
księga rękopis
dobry
208 - brak danych -
266x418 Tak
całkowicie J-1757
indeks s. 201-207
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -