^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1838

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 191
- brak danych -
[1837] 1838

1837 - 1838
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-32d
księga rękopis
dobry
208 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 201-208; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -