^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga I.sza. Obeymuiąca Wpisy Urodzenia Przyznania y Przysposobienia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie. na Rok 1839. rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 197
- brak danych -
[1838] 1839

1838 - 1839
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 2040, USC IZR U-33
księga rękopis
dobry
216 - brak danych -
249x395 Tak
całkowicie J-1758
indeks s. 205-214
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -