^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1839

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 198
- brak danych -
[1838] 1839

1838 - 1839
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-33d
księga rękopis
do konserwacji
214 - brak danych -
245x395 Nie
- brak danych -
brak mikrofilmu
indeks s. 205-214; także dopiski z innych lat; akta częściowo zagrzybione
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -