^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga II Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na Rok 1840

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 205
- brak danych -
[1839] 1840

1839 - 1840
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - 2044, USC IZR U-34
księga rękopis
dobry
200 - brak danych -
244x386 Tak
całkowicie J-1759
indeks s.183-198
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -