^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego obeymuiąca Wpisy Urodzenia Przyznania i przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 212
- brak danych -
1841 [1842, 1921, 1929]

1841 - 1842
1921 - 1921
1929 - 1929
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-35d
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 189-195; także akta luźne; wyrwane strony 191-200; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -