^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga aktów stanu cywilnego urodzenia osób wyznania mojżeszowego w Krakowie na rok 1842

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 218
- brak danych -
1842

1842 - 1842
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-36d
księga rękopis
dobry
200 - brak danych -
245x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 189-196; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -